Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2012

unicornfromuk
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viafearoflove fearoflove
unicornfromuk
4922 8fc6 390
Reposted frominsidemyhell insidemyhell viachybakpisz chybakpisz
unicornfromuk
7067 d44b 390
unicornfromuk
   
     
unicornfromuk
6479 0cd6 390
Gdy obejrzałeś ostatni odcinek swojego ulubionego brytyjskiego serialu.
Reposted frompijana-poetka pijana-poetka viafearoflove fearoflove
unicornfromuk
0240 a9cf 390
Reposted fromdoedeer doedeer viachybakpisz chybakpisz
unicornfromuk
8787 1025 390
Reposted fromelinela elinela viafearoflove fearoflove
unicornfromuk

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

unicornfromuk
I don't even need your love
Reposted fromzoozia zoozia viachybakpisz chybakpisz

July 15 2012

unicornfromuk
6828 eda9 390
Reposted fromsunlight sunlight viahimym himym
unicornfromuk
6569 8e99 390
Reposted fromarizonadream arizonadream viahogwarts hogwarts

July 14 2012

unicornfromuk
0329 0503 390
Reposted frommirrabelka mirrabelka viajajebie jajebie
unicornfromuk
0337 04a4 390
Reposted fromwowlovely wowlovely viaplotkara plotkara
unicornfromuk
0337 04a4 390
Reposted fromwowlovely wowlovely viaplotkara plotkara

July 13 2012

unicornfromuk
3444 ef69 390
Reposted fromdeesselune deesselune viairmelin irmelin
unicornfromuk
jeśli nie możesz ich pokonać, to chociaż ich powkurwiaj
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viacytaty cytaty

July 12 2012

unicornfromuk
To nie chodzi o to, że jesteś przystojny. bo przecież jest tylu ładniejszych od Ciebie. To nie chodzi o to, że masz poczucie humoru, przecież tylu innych też je ma. I to nawet nie o to, że umiesz i znasz się na wszystkim. Chodzi o to, że jesteś niby taki sam jak inni, a to właśnie Ciebie kocham i nie potrafię przestać.
— myśli ._.
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa viaucieknijmi ucieknijmi
unicornfromuk
Gdybyś wiedział, że na świecie jest jedna osoba, która Cię uszczęśliwi, która jest dla Ciebie przeznaczona... Co byś ofiarował alby ją odnaleźć ? Ile stuleci byś ją szukał i  gdybyś ją w końcu odnalazł, pozwoliłbyś jej odejść ? Nie wziąłbyś jej w ramiona i trzymał z całych sił i nigdy przenigdy nie puścił ?
— "We are the night" (film)
Reposted fromnivea nivea viaucieknijmi ucieknijmi
unicornfromuk
2120 107f
Reposted fromenna-music enna-music viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl