Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2012

unicornfromuk
5271 f83e 390
Reposted fromzapiski zapiski viavampire-diaries vampire-diaries

July 20 2012

unicornfromuk
7749 b00d
well...
Reposted fromchristi christi viahogwarts hogwarts
unicornfromuk
9122 7e8d 390

July 19 2012

unicornfromuk
są ludzie, z którymi od pierwszej chwili znajdujesz wspólny język. a potem bez względu na upływ czasu, dzielące was kilometry albo dni milczenia wystarczy, jedno spojrzenie i znów rozumiecie się bez słów.
Reposted fromsunlight sunlight viayourheartbeat yourheartbeat
unicornfromuk
8397 c255 390
Reposted frombazant bazant vialadygaga ladygaga
unicornfromuk
7640 aa7f 390
Reposted fromarizonadream arizonadream viacytaty cytaty

July 18 2012

unicornfromuk
unicornfromuk
9106 6a38 390
Jestem taki porządny...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamindfuckk mindfuckk
unicornfromuk
5472 fdd1 390
Reposted fromvans vans viamindfuckk mindfuckk
unicornfromuk
unicornfromuk
0840 fd28
Reposted fromsticky sticky viahimym himym

July 17 2012

unicornfromuk
7777 d882 390
Reposted fromscrubs scrubs
unicornfromuk
Pamiętam, to się zaczynało tak niewinnie .
Tak dziecinnie, nieśmiale, łączyło nas tyle .
— Tomiko & Siwers - Nie Ma Ciebie Przy Mnie
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat
unicornfromuk

"Może mogłoby być trochę inaczej. Może mogłoby być trochę jak dawniej. Może moglibyśmy być dla siebie wsparciem. I mogłoby być dobrze."

Reposted fromaboutyou aboutyou viayourheartbeat yourheartbeat
unicornfromuk
Zupo!
Nie mów mi że " I broke the Internet", bo to nie ja " 502 - Bad Gateway".
Reposted frombrokensmile brokensmile viaucieknijmi ucieknijmi
unicornfromuk
Reposted fromMoonTide MoonTide viaucieknijmi ucieknijmi
unicornfromuk
4204 54d4
Reposted fromliquirizja liquirizja viaucieknijmi ucieknijmi
unicornfromuk
0886 9939
Reposted fromliquirizja liquirizja viaucieknijmi ucieknijmi
unicornfromuk
Reposted fromtieatie tieatie viaucieknijmi ucieknijmi
unicornfromuk
1929 308f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl